தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு 2017 ஒரினினல் வினாத்தாள்

February 16, 2018 admin 0

தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு 2017 (TNUSRB) 21-05-2017 அன்று நடைபெற்ற தேர்வின் ஒரினினல் வினாத்தாள் விடையுடன் Click & Download 2017 Police Exam  original Paper download more model question […]

No Image

Current affairs 2017 in tamil (30 Pdf files)

January 19, 2018 admin 0

பல்வேறு பயிற்சி மையங்கள் வெளியிட்டுள்ள நடப்பு நிகழ்வுகள் மாதந்திர தொகுப்பு google drive-ல் சேமிப்பில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் 01) 2017 ஜூலை — 6 Pdf02) 2017 ஜூலை & ஆகஸ்ட் — […]